!חג אורים שמח – Chag Chanukka Sameach: Halles Juden feiern ihr Lichterfest